nedelja, 21. jul 2024.

Obaveštenje o neuspehu od provajdera:
Connection Error:http_request_failed

U Kruševcu osnovni zagađivači individualna ložišta i saobraćaj

U Kruševcu osnovni zagađivači individualna ložišta i saobraćaj

Aerozagađenje podrazumeva prisustvo hemikalija, čestica ili bioloških materija koje nanose štetu ili prouzrokuju nelagodnost kod čoveka i drugih živih bića, odnosno ugrožavaju prirodnu sredinu. Tokom zime posebno u gradovima veće je prisustvo materija koje utiču na kvalitet vazduha.

U Kruševcu osnovni zagašivači su individualna ložišta i saobraćaj, a zagađenje zavisi i od konfiguracije zemljišta i meteoroloških uslova.

Zavod za javno zdravlje Kruševac kvalitet vazduha prati na 6 mernih mesta i to u Staroj čaršiji, Trgu mladih, Jasičkom putu, u okviru Opšte bolnice, i naseljenim mestima Bivolje i Mačkovac, i tokom decembra i do 20. januara bilo je samo 10 dana sa povećanom koncentracijom čađi u vazduhu, najviše u Staroj čaršiji.

Sem čađi Zavod prati i koncentracije sumpor i azot oksida koji su na minimumu. Aerozagađenje šteti svim živim bićima a na ljude deluje na dva načina. S jedne strane, život u zagađenom vazduhu je opasan, naročito za decu, starije i bolesne osobe i izaziva pojavu bolesti disajnih organa.

Povezano