ponedeljak, 3. avgust 2020.

Kruševac
ponedeljak
Bez padavina.
Bez padavina.
25°C
Trenutni pritisak: 1010 mb
Vlažnost: 54%
Brzina vetra: 1 m/s J
 

U Gradskoj upravi održana druga redovna sednica Štaba za vanredne situacije

U Gradskoj upravi održana druga redovna sednica Štaba za vanredne situacije

U Gradskoj upravi održana je druga redovna sednica Štaba za vanredne situacije, na kojoj su doneti zaključci i usvojeni izveštaji preduzeća, akcije, analize i inicijative  usmerene na kvalitet života građana i postupci tokom vanrednih situacija.

Nakon usvajanja zapisnika sa vanrednih sednica štaba za vanredne situacije grada Kruševca, usvojeni su i Izveštaji JKP-a Vodovod za vodosnabdevanje i spremnost grada i stručnih službi da u slučaju poremećaja u vodosnabdevanju, odnosno nestašici vode za piće, preduzmu odgovarajuće mere i aktivnosti u cilju otklanjanja u vodosnabdevanju. Usvojena je analiza stanja zdravstvene zaštite ljudi i životinja, zaraznih bolesti, zdravstvene ispravnosti vode i zaštita životne sredine u vanrednim situacijama i naloženo je nadležnim službama da se nastavi sa praćenjem javnog zdravlja i pokretanje postupka o osnivanju azila za prihvat zanemarenih životinja. Usvojena je informacija JP za urbanizam i projektovanje o stanju postojećih i potencijalnih klizišta i odrona, praćenje i dopuna katastra klizišta do kraja godine. Informacija Garnizona Kruševac, Vojske republike Srbije i odeljenja u Kruševcu i MUP-a o stanju subjekata zaštite i spasavanja. Prihvaćen je predlog o nastavku sprovođenja zajedničkih aktivnosti na osposobljavanju, opremanju i izvršenju zadataka zaštite i spasavanja i organizovanje zajedničke vežbe do kraja godine. Informacija o stanju sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji grada i predložene su dalje aktivnosti na otklanjanju nedostataka u funkcionisanju ovog sistema, u skladu sa novim Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama kao i procene ugroženosti za grad Kruševac. Pokrenut je postupak izrade akustične studije čujnosti do kraja 2020. godine. Usvojen je izveštaj o stanju menih vodovoda i naloženo je JKP-u Vodovod i gradu da se nastavi sa aktivnostima na preuzimanju istih, privoženju nameni i stavljanju u osnovu funkciju snabdevanja gražana vodom, uz saglasnost predstavnika Mesnih zajednica.Izveštaj o akciji suzbijanja larvi komaraca i krpelja u skladu sa uslovima na terenu i preporukama nadležnih organa, ukoliko je potrebno izvršiti i vanredno tretiranje uz pojačanu aktivnost i izradu sveobuhvatnijeg plana u narednoj godini. Usvojen je izveštaj gradske komisije za procenu štete, informacija i odgovor povodom dopisa o formiranju Štaba za žetvu, sektora za vanredene situacije. Inicijativa na predlog Odeljenja za urbanizam i građevinarstvo o donošenju plana detaljne regulacije jezera Ćelije u skladu sa prostornim planom područja posebne namene sliva akumulacije. Naloženo je JKP-u Vodovod da dostavi predmet i predračun za sanaciju postojeće zaštitne ograde i izgradnju nedostajućeg dela oko prve zone vodozahvata jezera Ćelije. Naloženo je Gradskoj upravi, Odeljenu za inspekcisjke poslove da pojača nadzor oko uklanjanja bespravnih objekata na vodozahvatu Ćelije i  nastavak saradnje sa nadležnim republičkim inspekcijama, policijskom upravom Kruševac,  Republičkim MUP-om, ribočuvarskom službom i komunalnim inspelcijama optina Brus i Blace, zaključci su druge redovne sednice štaba za vanredne suituacije grada Kruševca kojom je predsedavala komandant štaba, gradonačelnik Jasmina Palurović.

Povezano