sreda, 30. septembar 2020.

Kruševac
sreda
Oblačno.
Oblačno.
12°C
Trenutni pritisak: 1010 mb
Vlažnost: 90%
Brzina vetra: 0 m/s S
 

Svi medijski projekti RTK u 2019. godine

Svi medijski projekti RTK u 2019. godine

Značajan deo finansijske podrške radu naše medijske kuće i u 2019. godini dala je realizacija 18 projekata koje su Televizija, Radio i portal realizovali pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i i informisanja, Grada Kruševca, kao i opština u okruženju. Istovremeno je realizacija projekta doprinela obogaćivanju programskog sadržaja, uvođenjem novih serijala emisija i  raznovrsnijim prilozima u redovnom infomativnom programu.

Televizija Kruševac realizovala je, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, kompleksan projekat KULTURA PAMĆENJA: PROŠLOST U SADAŠNJOSTI I BUDUĆNOSTI. Javni spomenici čuvaju istorijsko nasleđe – kao primeri istorijske arhitekture – prenoseći sećanja na nove generacije i dajući smisao istorijskom kontinuitetu, a cilj projekta je bio upravo da jasno ukaže na taj njihov značaj, istovremeno kultivišući i senzibilušući naš odnos prema spomenicima kao obeležju lokalnog i šireg identiteta. Istovremeno, na Televiziji je, uz podršku Grada Kruševca, emitovan serijal emisija i priloga „NEMILOSRDNI ANĐEO“, posvećen sećanju na posledice NATO-agresije 1999. na teritoriji grada Kruševca i okruženja, kojim smo želeli da javnost podsetimo na sve tragične i nenadoknadive posledice NATO-agresije.

U godini u kojoj smo obeležili 630 godina od Kosovske bitke, Radio Kruševac je tokom godine emitovao serijal emisija „TRAGOVIMA KOSOVSKOG BOJA – 630 godina kasnije“. Nasleđem Kosovskog boja i njegovim istorijskim i mitološkiminterpetacijama, bavili smo se kroz kratke priče o ulicama, trgovima i drugim znamenitostima u Kruševcu koje nose ime vezano za Kosovsku bitku. U okviru projekta TREĆE DOBA Radio se bavio položajem i statusom naših starijih sugrađana, sagledanim iz svih uglova: materijalnih, psiholoških, socijalnih, zdravstvenih…, dok je serijal emisija ŠKOLOVANJE I OBRAZOVANJE ROMA – PREDUSLOV BOLJEG STATUSA I ŽIVOTA imao za cilj da na području Grada Kruševca, gde su oni najbrojnija nacionalna manjina, detektuje trenutno stanje, ukaže na ključne probleme i mehanizme bolje uključenosti Roma u obrazovni proces, imajući u vidu da je upravo obrazovanje osnovni preduslov za poboljšanje njihovog socio-ekonomskog i kulturnog statusa, odnosno društveno-socijalne pokretljivost i integrisanosti u društvo.

Internet portal naše kuće nastavio je sa serijalom tekstova «KRUŠEVAC od A do Š», svojevrsnom prvom gradskom onlajn enciklopedijom, koja se na popularan način bavi interpretacijom i promocijom istorijskog i multikulturnog nasleđa kruševačkog kraja, kao živog jezgra naše tradicije, dajući na taj način doprinos bogaćenju zavičajne i kulturne baštine. Kroz projekat „MLADI I JEZIČKA KULTURA – zaštita ćirilice i jezika preduslov kulturološkog opstanka društva, portal se, uz podršku Ministarstva klulture i informisanja, bavili smo se potrebom stalnog negovanja i unapređenja jezičke kulture mladih, mestom škole, kulturnih ustanova i institucija i medija, kao i time koliko su nove tehnologije, internet i društvene mreže odgovorni – koliko za inovativnost – toliko i za uprošćavanje jezičkih obrazaca mladih, koji se zatim prenose i na ostale oblike njihove međusobne komunikacije.

 

Povezano