subota, 31. oktobar 2020.

Kruševac
subota
Uglavnom oblačno.
Uglavnom oblačno.
5°C
Trenutni pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 98%
Brzina vetra: 0 m/s JI
 

Programom kontrole kvaliteta vazduha u Kruševcu uspostavljena lokalna mreža

Programom kontrole kvaliteta vazduha u Kruševcu uspostavljena lokalna mreža

Skupština grada na poslednjoj sednici donela je Program kontrole kvaliteta vazduha u Kruševcu za 2020 – 2021. godinu kojim je uspostavljena lokalna mreža u svrhu dopunske kontrole na fiksnim mernim mestima.

Ovim programom određen je broj i raspored mernih mesta, obim, vrsta i učestalost nivoa zagađujućih materija u vazduhu.

Merna mesta su podeljena na saobraćajnu,urbano-saobraćajnu, industrijsku i ruralnu zonu. Kontrolišu se zagađujuće i taložne materije koje u vazduh dolaze iz stacionarnih i pokretnih izvora.

U skladu sa specifičnom konfiguracijom terena , monitoring će se sprovoditi na 11 mernih mesta. Kvaliet vazduha i gradu prema dosadašnjim merenjima i analizama koje sprovodi Zavod za javno zdravlje do sada je bio u dozvoljenim granicama.

Zakonom o zaštiti vazduha Republike Srbije, nadležni organ jedinice lokalne samourave, dužan je da podatke o kvaliettu vazduha dobijene iz lokalne merne mreže i rezultate dostavlja Agenciji za za zaštitu životne sredine i putem sredstava javnog informisanja, elektronskih medija i na svojoj veb stranici, učini dostupnim javnosti.

Povezano