nedelja, 14. avgust 2022.

Kruševac
nedelja
Oblačno.
Oblačno.
20°C
Trenutni pritisak: 1010 mb
Vlažnost: 88%
Brzina vetra: 3 m/s Z
 

TEMNIĆKO ŠKOLSTVO – dva veka tradicije: Srednja škola Varvarin i Osnovna škola „Jovan Kursula“

TEMNIĆKO ŠKOLSTVO – dva veka tradicije: Srednja škola Varvarin i Osnovna škola „Jovan Kursula“

U Varvarinu i u selima koja mu pripadaju, zalaganjem  meštana koji su želeli da im deca budu pismena, svrše visoke škole, znanjem modernizuju poljoprivredu temnićkog kraja, već dva veka brinu o obrazovanju mladih naraštaja u malim školama velikih ambicija.. O tome svedoči i veliki broj uspešnih ljudi koji su prva slova naučili u školama temnićkog kraja od prvih škola pre dva veka do današnjih dana, a s obzirom da poslednjih godina rukovodstvo opštine Varvarin dosta ulaže u kvalitet obrazovanja u smislu poboljšanja uslova za rad i narednih godina generacije koje trenutno pohađaju neku od osnovnih ili srednju školu u Varvarinu, svojim znanjem doprineće boljem životu građana Srbije i ove Opštine.

SREDNJA ŠKOLA VARVARIN

Srednja škola u Varvarinu sa radom je počela 1965. godine u okiviru kruševačke Gimnazije. Od 1972. godine postaje samostalna pod nazivom Gimnazija Varvarin a školske 1977-1978. transformisana je u Obrazovni centar, kada je reformom školstva transformisana u Obrazovni centar i uvodiusmereno obrazovanje.

Veliki broj transformacija tokom postojanja i rada Srednje škole Varvarin događale su se tokom godina. Od 24. septembra 1990. registrovana je kao Tehnička a od 1. septembra 2005. postaje mešovita škola i menja naziv u Srednja škola Vrvarin.

Za pedest pet godina postojanja škola je u potpunosti ispunila ulogu svojim radom i zalaganjem profesora naa obrazovanju, vaspitanju i osposobljenosti tehničara, gimazijalaca i radnika u više struka, zanimanja (bravara, metalostrugara, automehanuičara, izrađivača hemijskih proizvoda). Preko 5.000 učenika u ovoj školi steklo je srednje obrazovanje i uključilo aktivno u život i rad šire društvene zajednice na prostori bivše Jugoslavije i današnje Srbije.

Mnogi od bivših učenika Varvarinske Gimnazije, nastavili su školovanje na višim i visokim školama na svim univerzitetima u Jugoslaviji i Srbiji, završili ih uspešno i danas su poznati u javnom i privrednom životu i radu. Ovako uspešni bivši učenici, od kojih su mnogi i uspešni u samostalnim delatnostima, izrasli su u kvalietne i vredne ljude jer škola uvek imala slih za ideje mladih i potrebe vremena u kojima su generacije pohađale školu, sa porebama i željama učenika, a koje su bile u skladu sa osnovnom vaspitno-obrazovnom funkcijom škole.

Kao jedina srednja škola u ovoj opštini, odigrala je i danas ima aktivnu ulogu u širenju nauke i kulture i u oplemenjavanju kulturno-zabavnog života mladih u Varvarinu i šire. Posebno zapažene rezultate škola je postigla u odmeravanju snaga na regionalnim, okružnim, republičkim i saveznim takmičenjima u znanju, beštinama i sportu.

Za sve obrazovne profile i gimnaziju škola ima rešenje o verifikaciji, uzdatu od Ministratsva prosvete, koja potvrđuje da potpuno ispunjava uslove za obavljenje obrazovne delatnosti u pogledu školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava, broja radnika i dovoljnog broja učenika da ostvare nastavni plan i program.

Škola trenutno obrazuje učenike u 4 područna odlejenja rada, odnosno 6 obrazovnih profila i to :

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala:

Mašinski tehničar motornih vozila

2. Mehaničar grejne i rashladne tehnike i

3. Automehaničar

Područje rada: Hemija, nemetali i Grafičarstvo

Obrazovni profil: Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju

Područje rada : Ekonomija, pravo i administracija

Obrazovni profil : Ekonomski tehničar

Gimnazija smer: Prirodno-matematički

Srednju školu u Varvrainu ove 2020. godine trenutno pohađa 405 učenika koji iz obrazovnih profila izlaze sa visokim stepenom znanja. Cilj nastavnog kadra je razvijanje aktivnog odnosa prema znanju, povezivanju različitih predmeta i sadržaja, stimulacija kritičkog i stvaralačkog duha, kroz isticanje moralnih, naučnih i opšte civilizacijskih vrednosti. Nastavni kadar koji obrazuje mlade, koji nakon završetka Srednje škole u varvarinu postaju punoletni i odgovorni građani Srbije, veruje da vaspitanje i obrazovanje imaju smisao, koji ruši gradnice i stvaraju puteva zbližavanja naučne misli, angažuju sposobnost mladih i uče ih razmišljnaju, lreiranju i rešavanju problema, u skladu sa novim izazovima koje nameće vreme u poslovima za koje se obrazuju.

 

OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN KURSULA“ VARVARIN

Prema dostupnoj dokumentaciji kao privatna ustanova osnovna škola u Varvarinu osnovana je 1839. godine da ni posle tri godine 1842. postala državna. Prema podacima iz 1851. godine imala je 77 učenika i to uglavnom muške dece a početkom 20. veka, u predratnom periodu privredni život tadašnje Srbije i razvoj proizvodnje zahtevali su širenje školske mreže posle Drugog svetskog rata počelo se sa radom na poboljšanju kvaliteta rada u školi kroz uređenje školskog prostora i njegove opremljenosti.

U svom sastavu osnovna škola Jovan Kursula ima i dve četvororazredne škole u Gornjem i Donjem Katunu.

U Varvarinu osmogodišnja škola, odnosno prva osmoletka, izrasla je iz varvarinske Državne nepotpune gimnazije spajanjem, kao i u drugim mestima tadašnje Narodne Republike Srbije, sa Oosnovnom školom, odlukom Ministarstva prosvete izdatog 21. jula 1950. godine. Školske 1950-1951. godine od 1. do 4. razreda učenici su pohađali niže razrede osomoljetke a u starije razrede tada je upisano 273 učenika, u tada postojeća sedam razreda.

Pre početka rada Osmoletke u Varvarinu održan je masovni roditeljski sastanak posvećen roditeljima na kome je dnevni red bio „Autoritet roditeljski“ nakon čega su roditelji upoznati sa Parvilima o vladanju učenika i Parvilnikom o kažnjavanju istih, a objavljen je i izbor 6 predstavnika roditelja u Savet škole. Izabrani su : Mirko Blagojević iz varošice Varvarin, Živka Pavić iz sela Varvarin, Bora Aleksić iz Donjeg Katuna, Dušan Veselinović iz Gornjeg Katuna Branko Miletić iz Maskara i Dobrosav Petronijević iz Bošnjana.

Osnovna i srednja škola u Varvarinu nalaze se u istoj zgradi ali je zbog povećanja broja učenika 2018. godine nadograđen sprat na novom delu zgrade škola za koej je sredstva u iznosu oko 54 miliona dinara, obezbedili Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, čime je dobijeno još oko hiljadumetara kvadratnih dodatnog prostora za obe škole.

Školske 2020- 2021. godine Osnovnu školu Jovan Kursula u Varvarinu i četvororazrednim u Gornjem i Donjem Katunu pohađa 402 učenika u 22 odeljenja. Iz ove škole veliki broj bivših učenika postizao je vrhunske rezulate u daljem školovanju u srednjim školama ali i unuverzitetskim centrima Srbije. O nihovom uspehu gvoore i brojni rezultati postignuti na takmičenjima.

U malom pomoravskom naselju Varvarin, ali i u selima koja joj pripadaju, zalaganjem tadašnjih meštana koji su želeli da im deca budu pismena, svrše visoke škole, znanjem modernizuju poljoprivredu Temnićkog kraja, već dva veka brinu o obrazovanju mladih naraštaja u malim školama velikih ambicija, koje su i poput osnovne škole Jovan Kursula opredeljene da u svakom trenutku u rad unesu novine kako bi najbolje obrazovanje bilo dostupno učenicima, a kvalitet rada omogućilo nastavnicima u sredini u kojoj rade, odnosno Temićkom kraju i opštini Varvarin.

O tome svedoči i veliki broj uspešnih ljudi koji su prva slova naučili u školama temnićkog kraja od prvih škola pre dva veka do današnjih dana a s obzirom da poslednjih godina rukovodstvo opštine Varvarin dosta ulaže u kvalitet obrazovanja u smislu poboljšanja uslova za rad i narednih godina generacije koje trenutno pohađaju neku od osnovnih ili srednju školu u Varvarinu, svojim znanjem doprineće boljem životu građana Srbije i opštine Varvarin.

Povezano