subota, 25. jun 2022.

Kruševac
subota
Uglavnom bez padavina.
Uglavnom bez padavina.
19°C
Trenutni pritisak: 1010 mb
Vlažnost: 89%
Brzina vetra: 1 m/s JJI
 

VODA ISPRAVNA ZA PIĆE

VODA ISPRAVNA ZA PIĆE

Nakon analiziranja pristiglih fizičko-hemijskih i mikrobioloških rezultata uzoraka vode za piće iz distributivnog sistema JKP Vodovod Kruševac, a na osnovu savremenih stručnih saznanja i stručnih konsultacija, uz sagledavanje situacije na terenu, Zavod za javno zdravlje Kruševac je mišljenja da je voda u mreži Gradskog vodovoda u Kruševcu zdravstveno bezbedna i može se koristiti za piće i pripremanje hrane.

Nakon uspešno izvedenih radova na magistralnom cevovodu Ø 1000 koji su blagovremeno najavljeni putem sredstava javnog informisanja, a koji su realizovani prošle subote, u distributivni sistem gradskog vodovoda je upuštena tehnička voda. Ovi opsežni radovi na lokaciji u Lipovcu obuhvatali su zamenu dotrajalog starog ventila na muljnom ispustu, remont klipno–prstenastog ventila koji ima ulogu regulacije protoka vode u zavisnosti od količine potrošnje, zamenu merne opreme koje se nalaze na merno regulacionom bloku i štelovanje sa automatskim radom koji se prati iz komandnog centra.

Takođe, izvršena je i zamenu merača hlora na dovodnom cevovodu ispred rezervoara u Lipovcu, a njegova uloga je veoma značajna jer ima automatsku funkciju dohlorisavanja vode nakon njenog izlaska iz rezervoara Lipovac i upuštanja ka gradu. Paralelno, izvršeno je i ispiranje magistralnog cevovoda od Majdeva do Lipovca u dužini od 14 kilometra, nakon čega je upuštena tehnička vodu u sistem. Narednih dana nastavljeno je sa ispiranjem mreže u gradu i sa stabilizacijom sistema na celoj teritoriji. Nakon toga, Zavod za javno zdravlje Kruševac, kao ovlašćena referenta ustanova za ispitivanje kvaliteta vode, je započeo sa redovnim uzorkovanjem analiza vode. Nakon analiziranja pristiglih fizičko-hemijskih i mikrobioloških rezultata uzoraka vode za piće i uz sagledavanje situacije na terenu, ZZJZ Kruševac mišljenja je da je voda u mreži gradskog vodovoda u Kruševcu zdravstveno bezbedna i može se koristiti za piće i pripremanje hrane. Takođe, u Fabrici za proizvodnju vode u Majdevu mikrobiološka i hemijska laboratorija su konstantno radile analize vode u proizvodnji kao stručna pomoć ZZJZ i korisnici sa sigurnošću mogu da piju zdravu pijaću vodu sa našeg distributivnog sistema – stoji u zvaničnom saopštenju kruševačkog Zavoda za javno zdravlje.

Povezano