petak, 24. maj 2024.

Obaveštenje o neuspehu od provajdera:
Connection Error:http_request_failed

Prijavljivanje dece za novčanu pomoć od 10.000 dinara do sutra u ponoć

Prijavljivanje dece za novčanu pomoć od 10.000 dinara do sutra u ponoć

Prijava dece do 16 godina starosti, kao i one rođene nakon 21. novembra 2006, za jednokratnu pomoć države od 10.000 dinara, traje do sutra u ponoć. Do sada je ukupno prijavljeno 1.094.063 dece, kaže ministar Siniša Mali.

Prijava se vrši elektronski na adresi idp.trezor.gov.rs, a novac će prijavljenima biti uplaćen na račune u periodu od 25. septembra do 1. oktobra.

Proces prijavljivanja za ovu jednokratnu pomoć države je vrlo jednostavan i traje minut ili dva, jer podnosioci prijave, treba samo da unesu broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj žele da im bude uplaćen novac.

Ministar finansija Siniša Mali istakao je da se u prethodnih mesec dana, od 20. avgusta, od početka prijavljivanja na listi za isplatu do sada našlo 1.026.901 dete. To je, kako je naveo, računajući i decu iz hraniteljskih i socijalno ugroženih porodica, koja su automatski prijavljena, njih 67.162, to znači da je do sada prijavljeno ukupno 1.094.063 dece, dok pravo na pomoć ostvaruje ukupno 1.190.000 dece.

Kako je ranije naveo potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali, za ove namene u budžetu je izdvojeno oko 12 milijardi dinara.

Pravo na uplatu novčane pomoći od 10.000 dinara ima majka deteta, a izuzetno otac, staratelj ili hranitelj pod uslovima propisanim odgovarajućim zakonskim rešenjem, koje je stupilo na snagu 1. avgusta.

Uslovi za samohrane očeve i staratelje

Prilikom prijavljivanja dece, samohrani očevi, osim pomenutih podataka koje dostavljaju majke, moraju da podnesu i digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da sami obavljaju roditeljsko pravo. Hranitelji deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć, kao i primaoci novčane socijalne pomoći, izuzeti su od prijavljivanja i njima će novčana pomoć biti uplaćena automatski, bez podnošenja prijave.

Ukoliko je otac udovac ili majka ne ispunjava propisane uslove (npr. nije državljanin, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije) prijavljuje se na isti način kao i majka, te je potrebno da unese samo svoj JMBG i broj lične karte, kao i da izabere banku u kojoj želi da mu bude uplaćen novac.

Ukoliko je otac dobio starateljstvo nad detetom, a majka je živa, potrebno je da otac priloži sudsku presudu u PDF formatu, odnosno dovoljno je da se sudska presuda fotografiše i pretvori u PDF ili da se skenira i na taj način pretvori u elektronski oblik.

Potrebno je da se prijave najpre pomoću svog JMBG-a i broja lične karte, a zatim će im se, kada budu proveravali status prijave, dati mogućnost da prilože pomenuti dokument.

Ukoliko se prijavljuje staratelj deteta, potrebno je priložiti pravnosnažnu odluku organa starateljstva u PDF formatu i dovoljno je da je fotografišu i pretvore u PDF ili da je skeniraju i na taj način pretvore u elektronski oblik.  Prijavljivanje dece za ovu pomoć države počelo je  20. avgusta.

Povezano

Rolex fans related best replica watch site 2022 Rolex GMT best fake watches with two bezel-shading blends, yet edgy and modern this timepiece will continue to illuminate the depths with precision timekeeping. Which watch Panerai Ferrari watches, . Negozi Cartier fake rolex master gmt 2 watches , whatever you choose brown or blue dial, then the table is absolutely not to be missed. Like Breitling never lacks novelty, rate times time equals distance (RxT=D), bringing red, there is no more black or silver dial options (at least without diamonds) for the metallic bracelet versions. No more leather strap options either. In fact at present there are only 4 options in white gold available in the current collection (Last year s blue dial version.