nedelja, 21. jul 2024.

Obaveštenje o neuspehu od provajdera:
Connection Error:http_request_failed

Peto zasedanje Skupštine grada Kruševca: Usvojena Odluka o izmeni Statuta grada i Odluka o pristupanju izrade Plana razvoja Kruševca za period do 2030. godine

Peto zasedanje Skupštine grada Kruševca: Usvojena Odluka o izmeni Statuta grada i Odluka o pristupanju izrade Plana razvoja Kruševca za period do 2030. godine

Na petom po redu zasedanaju Skupštine Kruševca u ovom sazivu pred odbornicima je bilo 39 tačaka dnevnog reda. Većinom glasova odbornika usvojena je Odluka o izmeni Statuta grada Kruševca. Posle dugotrajne rasprave odbornika, većinom glasova usvojena je i Odluka o pristupanju izrade Plana razvoja grada Kruševca za period do 2030. godine.

Odbornici su takođe nakon duge rasprave većinom glasova odlučili i da se u cilju smanjenja siromaštva  pristupi izradi Programa za unapređenje socijalne zaštite u gradu za period od 2025. do 2027. godine. Većinom odborničkih glasova usvojen je plan razmeštaja manjih montažnih objekata i drugih pokretnih objekata i uređaja na javnim površinama. Pre pauze u radu,  usvojeni su i planovi detaljne regulacije, kao i odluke o izmenama odluka planova detaljne i generalne regulacije za više lokacija na teritoriji grada Kruševca. Na početku zasedanja konstatovan je prestanak mandata odborniku Skupštine Milošu Neneziću, nakon čega je mandat potvrđen odborniku Vladimiru Petroviću.


 

Povezano