subota, 13. jul 2024.

Obaveštenje o neuspehu od provajdera:
Connection Error:http_request_failed

Prva redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Kruševca

Prva redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Kruševca

Danas je održana prva redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Kruševca. Razmatrane su, u skladu sa Planom rada za 2024. godinu, aktuelne teme u ovom periodu iz oblasti poplava, požara, vodosnabdevanja, javnog zdravlja i protivgradne zaštite.

Usvojeni su sledeći zaključci:

Usvaja se Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca za 2023. godinu i upućuje na dalju nadležnost;

Prihvata se izveštaj RHMZ-a, Radarskog centra Kruševac o stanju izvršenih priprema za odbranu od grada za 2024.godinu;

Prihvata se informacija sa održane sednice SOT-a za zaštitu i spasavanje iz ruševina, zaštitu od poplava, sklanjanje i urbanističke mere zaštite;

Usvaja se predlog operativnog plana za smanjenje rizika od poplava za vode II reda na teritoriji grada Kruševca za 2024.godinu, uz pozitivno mišljenje JVP“Srbijavode“ i upućuje se na dalju nadležnost;

Prihvata se informacija sa održane sednice Stručno-operativnog tima za zaštitu od požara i eksplozija sa predloženim zaključcima;

Usvaja se predlog Operativnog plana sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara na području grada Kruševca u 2024. godini i upućuje se na dalju nadležnost;

Prihvata se informacija Zavoda za javno zdravlje Kruševac, o analizi stanja zdravstvene zaštite ljudi, higijenske ispravnosti vode i raspoloživih kapaciteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama;

Prihvata se informacija JU „Veterinarska stanica Kruševac“ o analizi stanja zdravstvene zaštite životinja i planiranih mera deratizacije i dezinsekcije na teritoriji grada Kruševca.

Prihvata se informacija o zaključcima sa prve sednice Republičkog štaba za vanredne situacije u 2024. godini i upućuje na dalju nadležnost.

Povezano