nedelja, 21. jul 2024.

Obaveštenje o neuspehu od provajdera:
Connection Error:http_request_failed

Zavod ne preporučuje kupanje na Rasini i jezeru

Zavod ne preporučuje kupanje na Rasini i jezeru

Zavod za javno zdravlje Kruševac kontinuirano prati stanje vodotokova na području Rasinskog okruga, ističe dr Mihajlo Petković, načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju. Kupališta na Rasini i jezeru Ćelije nisu uređena i registrovana a voda je druge A kategorije pa se ne preporučuje za kupanje, kažu u Zavodu.

Leto će i ove godine izmamiti Kruševljane na obližnja kupališta na Rasini i jezeru Ćelije čiji se kvalitet voda inače prati utvrdjenom dinamikom. Sa jezera se uzima 20 uzoraka mesečno na različitim mestima i dubinama, kaže dr Mihajlo Petković, načelnik Centra za higijenu i humanu ekoilogiju Zavoda za javno zdravlje Kruševac.

U okviru pripreme projekta za izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda Kruševca, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine održalo je u Gradskoj upravi, javnu raspravu i prezentaciju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Kruševca“.Prezentaciji su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, privredni subjekti i nevladine organizacije a u svojstvu nosioca projekta, predstavnici JKP „Vodovod – Kruševac“.

Jezero Ćelije i reka Rasina nisu registrovani kao kupališta, ali i pored toga mnogi sugrađani ih koriste u te svrhe. Kvalitet ovih voda je druge A kategorije, a poslednjih godina dosta je urađeno na poboljšanju kvaliteta ovoih voda. Neke fabrike više ne rade, a neke su ugradile filtere za prečišćavanje otpadnih voda,  tako da je i time smanjeno zagađenje. Pored Zavoda, doprinos smanjenju zagađenja dali su i Ekološka inspekcija i mediji, ističe dr Mihajlo Petković.

Pored potoka i jezera Ćelije, prate se i reke, posebno Rasina i Zapadna i Velika Morava. Tri puta nedeljno, kontroliše se voda u kruševačkim bazenima. Posebno je važno poštovanje dezobarijere pri ulasku na bazen, naglašava dr Petković.

Jezero Ćelije i Rasina spadaju u vode druge A kategorije a njihove plaže nisu uredjene, ne poseduju mokre čvorove i ne preporučuju se za kupanje, ističu u Zavodu.

Povezano