utorak, 2. jun 2020.

Kruševac
utorak
Bez padavina.
Bez padavina.
16°C
Trenutni pritisak: 1010 mb
Vlažnost: 74%
Brzina vetra: 3 m/s Z
 

Počeo otkup merkantilne pšenice (VIDEO)

Počeo otkup merkantilne pšenice (VIDEO)

Republička direkcija za robne rezerve počela je danas sa otkupom merkantilne pšenice, rod 2013. godine. Direkcija će otkupiti 59.500 tona pšenice po ceni od 20 dinara po kilogramu (u cenu je uračunat i PDV) a plaćanje će se izvršiti u roku od 15 dana po dostavljanju kompletne dokumentacije.

Pravo prodaje merkantilne pšenice imaju svi aktivni nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdibnstava (fizička lica) i zemljoradničke zadruge upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, koje pored uslova aktivnosti moraju u Agenciji za privredne registre imati registrovanu pravnu foprmu zadruge, odnosno fišru pretežne delatnosti 0111. Aktivnost podrazumeva da li gazdinstvo redovno obnavlja registraciju i da li redovno izmiruje svoje obaveze vraćanja kredita Ministarstvu poljoprivrede (ukoliko je bilo kreditnog zaduživanja). Aktivnost potvrđuje Uprava za javna plaćanja – Trezor, a pravna forma odnosno fišra pretežne delatnosti zadruga proverava se u APR – u. Zaključkom Vlade utvrđeno je da se od registrovanog gazdinstva ( i od fizičkih lica i od zemljoradničkih zadruga) može kupiti minimalno 5 a maksimalno 50 tona pšenice.

Zainteresovani prodavci treba da kontaktiraju „Produktnu berzu“ u Novom Sadu koja im putem telefaksa šalje obrazac Naloga za prodaju robe. Ukoliko je potencijalni prodavac zainteresovan za prodaju, vraća Berzi uredno, čitko i u potpunosti popunjen obrazac za prodaju isključivo faksom i to od 8 do 14 sati i 30 minuta.

Na kraju radnog dana na osnovu primljenih ispravnih i potpunih naloga, Berza vrši proveru aktivnosti gazdinstava u Trezoru, odnosno proveru registracije zadruga u APR-u. Ukoliko su ispunjeni uslovi, Berza sledećeg dana šalje Republičkoj direkciji za robne rezreve spisak svih zainteresovanih prodavaca, čiji su nalozi ispravni i potpuni, a aktivnost i registracija potvrđeni i istovremeno informiše prodavce kom skladištaru u okviru definisanog okruga može da isporuči pšenicu. Merkantilna pšenica sa teritorije Rasinskog upravnog okruga može se uskaldištiti u silose ovlašćenog skladištara Direkcije „Mlin Timotijević“ u Blacu.

Nakon kontrole spiskova potencijalnih prodavaca, Direkcija i potencijalni prodavci stupaju u direktan telefonski kontakt. Prodavac (gazdinstvo) isporučuje o svom trošku pšenicu do ovlašćenog skladišta, predaje pšenicu i snosi troškove kvantitavinog i kvalitativnog prijema. Nakon prijema robe gazdinstvo potpisuje ugovor sa Direkcijom a mesto potpisivanja se dogovara sa Direkcijom. Na potpisivanje ugovora nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (za fizička lica) dužan je da ponese: Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava, fotokopiju lične karte, potvrdu o uskladištenju, magacinski nalog ulaza, sertifikat o kvalitetu pšenice i račun sa pripadajućim PDV ( za obveznike PDV-a).

Na potpisivanje ugovora sa Direkcijom, ovlašćeno lice za zastupanje registrovane zemljoradničke zadruge dužno je da ponese: izvod iz APR – a o upisu u Registar Privrednih subjekata, izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava, fotokopiju kartona deponovanih potpisa (overenu i datiranu od strane banke ne straiju od 15 dana), fotokopiju OP obrasca za ovlašćeno lice, pečat zadruge (koji mora biti identičan pečatu sa depo-kartona banke), potvrdu o uskladištenju, magacinski nalog ulaza, sertifikat o kvalitetu pšenice i račun sa pripadajućim PDV-om ( za obveznike PDV-a).

Za sve informacije zainteresovani se mogu javiti Republičkoj direkciji za robne rezerve u Beogradu i Novom Sadu.

Povezano