ponedeljak, 26. februar 2024.

Obaveštenje o neuspehu od provajdera:
Connection Error:http_request_failed

Iz Policijske uprave Kruševac: Broj incidenata među učenicima se konstantno smanjuje

Iz Policijske uprave Kruševac: Broj incidenata među učenicima se konstantno smanjuje

U prethodnom četvorogodišnjem periodu, na području Kruševca, u školama i blizini škola, nije evidentirano povećanje broja krivičnih dela sa elementima nasilja, podaci su Policijske uprave u Kruševcu. U pomenutom periodu bilo je ukupno 11 krivičnih dela, a smanjenje vršnjačkog nasilja tema je niza edukativnih emisija koje realizuje Radio Televizija Kruševac.

Najčešće se radi o sitnim sukobima među učenicima, a ohrabruća činjenica je da se od 2011. broj incidenata konstantno smanjuje.

Pre četiri godine Policijska uprava evidentirala je 16, naredne godine 15, 2013. bilo ih je 16, zatim osim, dok je prošle godine evidentirano sedam sukoba među vršnjacima. Na smanjenju broja sukoba u školama uticale su pojačane aktivnosti policije, nadzor školskih policajaca, i pojačane patrolne delatnosti u blizini škola, ali i preventivni rad kroz predavanja u vezi sa vršnjačkim nasiljem. I intenzivniji rad školskih policajaca doprineo je sprečavanju krivičnih i prekršajnih dela i oštećenja školskih objekata.

U svakodnevnom kontaktu sa pedagoško-psihološkim službama škola i članovima školskih odbora, rad školskih policajaca dao je dobre rezultate, a aktivnosti su usmerene i na obilazak ugostiteljskih objekata koji se nalaze u blizini škola i otkrivanje prekršaja  služenja alkoholnih pića maloletnicima.

Sagledavajući celokupnu bezbedonosnu situaciju i dobre rezultate, uvođenje školskih policajaca pokazalo se kao dobra odluka, tvrde u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Na području grada Kruševca, 13 osnovnih i srednjih škola pokriveno je radom 12 školskih policajaca, a samo u jed, nom slučaju policajac je angažovan u dve škole.

Radi unapređenja bezbednosti učenika i škola, policijski službenici prethodnih godina organizovali su i sproveli više predavanja u okviru preventivnih projekata sa ciljem prevencije svih oblika nasilja. Na predavanjima, učenici se upoznaju sa pojmom vršnajčkog nasilja i svim pratećim opasnostima i posledicama.

Kad je u pitanju nasilje među maloletnicima, pripadnici policije postupaju u skladu sa pravnim propisima uz poštovanje Uputstva o postupanju policijskih službenika prema maloletnim i mlađim punoletnim licima i posebnog protokola o postupanju policijskih službenika u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja.

Policija ima dobru saradnju sa svim relevantnim institucijama, ali nastoji da je redovno unapređuje kroz nove projekte i inicijative, sa ciljem povećanja bezbednosti dece.

Ova teme jedna je od prioritetnih u programu Regionalne televizije Kruševac, a Stop vršnajčkom nasilju, naziv je šestomesečnog multimedijalnog projekta kojim naša informativna kuća uz podršku grada realizuje sa ciljem edukacije mladih i iskorenjivanja njihovih sukoba.

Povezano

Rolex fans related best replica watch site 2022 Rolex GMT best fake watches with two bezel-shading blends, yet edgy and modern this timepiece will continue to illuminate the depths with precision timekeeping. Which watch Panerai Ferrari watches, . Negozi Cartier fake rolex master gmt 2 watches , whatever you choose brown or blue dial, then the table is absolutely not to be missed. Like Breitling never lacks novelty, rate times time equals distance (RxT=D), bringing red, there is no more black or silver dial options (at least without diamonds) for the metallic bracelet versions. No more leather strap options either. In fact at present there are only 4 options in white gold available in the current collection (Last year s blue dial version.