Kruševac od A do Š

Kruševac od A do Š: Štampa

Kruševac je svoje prve novine dobio daleke 1890. godine. Moderno koncipiran i uređen...

Moj komšija Rom (Mlo komšija Rom)

Mlo komšija o Rom: O problemija jle adate te bi rešinamolen!

Ano serijali Mlo komšija o Rom nastoijamo te ukažinamo ko nesave problemija,thaj ster...

 1. Realizovani projekti

  Priče iz Sivog doma

  Priče iz „Sivog doma“ (4): Pomoći im da pronađu najbolje u sebi

  Od dolaska u Prijemno odeljenje Doma, preko vaspitnog rada, radionica, škole, sekcija...

 2. Medijski projekti u 2016. godini

  MEDIJSKI PROJEKTI U 2016. GODINI

  Zahvaljujući projektnom finansiranju naša kuća se dodatno prilagodila novom statusu, ali i pronašla prostore za nove i atraktivne programske sadržaje, kojima će nastojati da opravda liderstvo na regionalnoj medijskoj sceni.

  Rešenjem Ministarstva kulture i i informisanja o raspodeli sredstava po Konkursu za sufinsansiranje  medijskih sadržaja, Radio televizija Kruševac počela je sa realizacijijom još jednog u nizu projekata - "PRIČE IZ "SIVOG DOMA": Maloletni prestupnici su ipak samo naša deca".

  PROJEKTI RTK[(000376)05-33-50]Projekat podrazumeva pripremu i objavljivanje serijala tekstova-reportaža na internet portalu naše medijske kuće (rtk.rs), kojima će prvenstveno biti prikazani miljei iz kojih dolaze maloletni prestupnici, kao i modeli intervencije u ranom maloletničkom stadijumu koji mogu doprineti odbacivanju devijatnog ponašanja i imaju za cilj upravo smanjenje broja maloletnika koji nastavljaju putem kriminala.

  Serijal se radi u saradnji sa Vaspitno popravnim domom u Kruševcu, kao jedinstvenoj ustanovi te vrste u Srbiji, a ciljna grupa su pre svega mladi, kojima se upućuje jasna poruka o dugoročnim posledicama devijantnog i delikventnog ponašanja, ali i roditelji, s obzirom na ključni značaj stabilne i zdrave porodice, vaspitači, stručna lica uključena u pedagoški rad, psiholozi, pravosudni organi.

  nev

  Ministarstvo kulture i informisanja je, takođe u okviru projektnog sufiniriranja, podržalo i naš projekat informativnog programa na romskom jeziku, u okviru koga Televizija i Radio Kruševac svakodnevno emituju vesti – Nevipe, a predviđeno je i nekoliko specijalizovanih emisija u kojima će se tretirati obrazovanje, zapošljavanje, socijalna zaštita, stanovanje i zdravstvo - u cilju definisanja problema i poboljšanja informisanja i kvaliteta života romske populacije.

  Prilagođavajući se novim oblicima finansiranja, kao medijska kuća koja je od prošle godine u privatnom vlasništvu, Radio televizija Kruševac već realizuje projekte po konkursima Grada Kruševca i opština u okruženju - Aleksandrovca, Brusa, Varvarina i Ćićevca, a od ovo leta i Blaca. Projektno finansiranje medija je, pritom, zamišljeno tako da doprinese da se uslovi na medijskom tržištu stabilizuju, a novac poreskih obveznika upotrebi za adekvatno informisanje, umesto za promociju interesa političkih i ekonomskih krugova, koji teže da utiču na nezavisnost uređivačke politike. Pomenute opštine pokrivaju se specijalizovanim informativnim televizijskim emisijama - hronika koje su magazinskog karaktera i informišu gledaoce o svim aktulenim događajima i temama, kroz brojne izveštaje, reportažne priloge, intervjue. Pojedinačni prilozi o značajnim događajima na ovim područjima tekoađe nalaze mesto i u redovnom infomrtaivnom programu Televizije i Radio Kruševca, kao i na internet portalu rtk.rs.

  PROJEKTI RTK[(002070)05-32-54]Grad Kruševac, na osnovu Konkursa za ovu godinu, učestvuje u finansiranju projekta sva tri medija naše kuće. Do kraja godine, regionalna Televizija Кruševac realizovaće projekat Medijske platforme,  čiji sadržaji potenciraju interakciju sa građanima i njihovo aktivno učešće u prepoznavanju i rešavanju problema od interesa za različite društvene grupe. To, praktično, znači da će Televizija Кruševac nastaviti da informiše gledaoce o svim značajnim događajima kroz formate informativnih i specijalizovanih emisija, ali i da dodatno potencira njihovo aktivno učešće u kreiranju programa kroz ukazivanje i uključivanje u rešavanje problema od interesa za različite društvene grupe. Pritom, celodnevno emitovanje programa i redovni termini informativnih (televizijski Dnevnik u 16, 18 i 22 sata, kao i vesti koje se emituju u više termina dnevno) i specijalizovanih emisija, od kojih su neke sa višegodišnjim kontinuitetom, garantuju kontinuirano informisanje građana, a kadar medijske kuće, u novinarskom i tehničkom pogledu, obezbeđuje poštovanje standarda profesionalnog i analitičkog novinarstva, kao i dalji podsticaj medijskog stvaralaštva na lokalnom  nivou.

  rkRadio Kruševac, kao medij koji i sam ima bogatu tradiciju ustanovljenu već 1974. godine kada je počeo sa emitovanjem redovnog programa, se u novom serijalu emisija NEZABORAVNIK bavi prošlošću Kruševca, značajnim događajima i ličnostima iz njegove istorije.

  Nova emisija, koja se u formatu kratke forme emituje od ponedeljka do četvrtka, u 7.45, 11.45 i 15.45 sati, kao i subotom od 10,05 u jednočasovno trajanju, podrazumeva  pažljiv odabir tema i izvora, novinarska istraživanja i uključivanje stručnjaka iz raznih oblasti. Subotnja emisija je, pritom, i muzikom specifično obojena, kako bi odrazila kompletan senzibiltet projekta usmeren na čuvanju tradicije od zaborava.

  nez

  Internet portal rtk.rs pokrenuo je, u okviru projekta pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, rubriku “037 PRIČA O KRUŠEVCU - IZMEĐU TRADICIJE I SAVREMENOSTI”, koja podrazumeva serijal tekstova o znamenitostima ovog kraja u materijalnom, kulturnom i duhovnom kontekstu. U pitanju su delovi istorije utkani u ovaj proctor  koji mogu ostati zaboravljeni, s obzirom da usmena predanja nisu dovoljna, a ni dostupna svima. Sećanja na stari Кruševac postaju privilegija onih sve malobrojnijih koji su živeli u tom vremenu, ali i deo opšte priče koju je potrebno ponovo ispričati i, zahvaljujući digitalnoj tehnologiji zauvek sačuvati.

  Zahvaljujući projektnom finansiranju naša kuća se dodatno prilagodila novom statusu, ali i pronašla prostore za nove i atraktivne programske sadržaje, kojima će nastojati da opravda liderstvo na regionalnoj medijskoj sceni.

 3. Stop vršnjačkom nasiju

  STOP vršnjačkom nasilju

  „STOP VRŠNJAČKOM NASILJU“ – novi projekat Radio televizije Kruševac

  Svako treće dete iskusilo je neki oblik vršnjačkog nasilja. Stručnjaci kažu da je neophodno da svi budu svesni postojanja ove pojave, kako bi se reagovalo adekvatno i na vreme, a najbolje preventivno.  Radio televizija Kruševac je, uz podršku Grada Kruševca, realizovala projekat „Stop vršnjačkom nasilju“, koji su činile TV emisije – debate, radionica, stranica u okviru portala rtk.rs, Fejsbuk grupa, ankete…

  „Jako je bitno da se na vreme reaguje. Treba početi sa prevencijom u najranijem uzrastu, u vrtiću, posle ja kasno. Ne sme se potceniti i ne sme se misliti da je to dečja igra“, kaže psiholog Žarko Trebješanin. Neki oblici nasilja su očigledni, a neke nije tako lako uočiti. Pod nasiljem podrazumevamo svaki oblik ponašanja koje ima za cilj namerno povređivanje i/ili nanošenje bola, kako fizičkog tako i psihičkog. Pored fizičkog nasilja ili seksualnog zlostavljanja koji su uočljiviji oblici nasilja, izraženi su i drugi oblici nasilja kao što su ogovaranje, ucenjivanje, materijalno iskorišćavanje, davanje pogrdnih nadimaka…

  Foto: Pixabay

  Svi gore navedeni oblici nasilja, uglavnom idu kombinovano, odnosno mešaju se vrste nasilja.

  Zlostavljani pojedinac obično ničim ne izaziva zlostavljanje, a kada se ono desi, najčešće ne ume da se samostalno izbori sa zlostavljanjem.

  Pravovremeno i adekvatno reagovanje celog sistema – jedino tako problem može da se reši, smatraju stručnjaci.

  „Ne može to rešiti ni sama porodica, ni sama škola, ni policija, ni obezbeđenje. Potrebno je da se svi uključe. Posebno bih da naglasim da je prevencija mnogo bolja i efikasnija nego lečenje posledice“, navodi Žarko Trebješanin.

  U okviru projekta, Televizija, Radio i internet portal rtk.rs objavljivili su više sadržaja - priloga, emisija, anketa, okupivši brojne sagovornike i stručnjake iz raznih oblasti, kako bi dali doprinos razumevanju problematike i ponudili rešenja.