četvrtak, 19. maj 2022.

Obaveštenje o neuspehu od provajdera:
Location does not exist.

Od 1. aprila bezbednija i efikasnija procedura vođenja glavnog sudskog pretresa

Od 1. aprila bezbednija i efikasnija procedura vođenja glavnog sudskog pretresa

Od prvog dana ovog meseca, licima koja su optužena da su počinili neko od krivičnih dela, a koja se odnose na kršenje zakonskih odredbi u vezi ponašanja u Vanrednom stanju na teritoriji Republike Srbije i koji treba da budu procesuirani u Osnovnom sudu u Kruševcu, obezbeđena je bezbednija i efikasnija procedura vođenja glavnog sudskog pretresa.

Novi način učešća okrivljenog u sudskom postupku, preciziran je međusobnim protokolom, koji su 1.aprila potpisali predsednik Osnovnog suda u Kruševcu, Slobodan Ivanović i načelnik Policijske uprave u Kruševcu, Miljan Petrović.

Ovim protokolom je regulisano da se u predmetima Osnovnog suda u Kruševcu, u kojima se postupak vodi zbog krivičnih dela koja reguliše Krivični zakon Republike Srbije „nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije“, iz člana 248 i „prenošenje zaraznih bolesti“ iz člana 249, učešće okrivljenog na glavnom sudskom pretresu može obezbediti bez dovođenja u zgradu Osnovog suda. Okrivljeni će moći da adekvatno učestvuje u pretresu, preko Skyp-sistema, koji je istovremeno instaliran na računarima u sudnici Osnovnog suda i adekvatnoj prostoriji u zgradi Policijske uprave.

Na ovaj način će se smanjiti kontakti između okrivljenog i drugih lica, što preventivno smanjuje i mogućnost prenošenja i širenja koronavirusa. Takođe, obezbediće se i brže sprovođenje sudskog postupka. Prema našim saznanjima, ovakav vid inovativne i praktične saradnje policije i suda u Kruševcu je među prvima u Srbiji.

Prema rečima predsednika Osnovnog suda u Kruševcu, Slobodana Ivanovića, ovaj sud je tokom prošle godine dobio priznanja za doprinos efikasnosti sudskog sistema i za inovacije koje su doprinele unapređenju rada Suda i to u redovnom stanju, tako da na ovaj način i u vanrednim okolnostima, Osnovni sud u Kruševcu želi da da maksimalni doprinos aktuelnoj situaciji. Rezultati ovakvog rada, ističe Ivanović, imaju za krajnji cilj pre svega zaštitu zdravlja i života građana.

Povezano